Kedvezményezett neve: Gépkontroll Gépész- és Irányítástechnikai Karbantartó és Szerelő Kft.

Projekt címe: Korszerű Videotechnikán Alapuló Egyedi Eszköz és Technológia Kutatásfejlesztése

Szerződött támogatás összege: 165,6 millió Forint

Támogatás mértéke: 50,6%

Tervezett befejezés: 2018.09.26.

Projekt azonosító száma: GINOP-2.1.1-15-2015-00166

Korszerű videotechnikán alapuló egyedi eszköz és technológia kutatásfejlesztése robbanásveszélyes és gyúlékony  szénhidrogén ipari és vegyipari rendszerekben

 

A videós csőgörény technológiájának rövid összefoglalása

 

A robbanás-, illetve tűzveszélyes környezetbe telepített vezetékek állapotának vizsgálata egyrészt megkerülhetetlenül szükséges, másrészt hatósági kötelezés alá eső tevékenység.

Projektünk létrehoz egy új vizsgálati eszközt, amely a létező legkorszerűbb elektronikai, optikai és számítógépes hardverek felhasználásával készül, s kisátmérőjű vezetékekben is alkalmazható. Ilyen eszköz ez idáig a nemzetközi piacon nem ismert.  A mérési eredményeket új kiértékelő szoftveregyüttes felhasználásával szolgáltatjuk.

A vizsgálatok kivitelezhetőségéhez szükséges a vizsgálat gyakorlatban történő végrehajthatósági feltételeinek megteremtése, ennek érdekében létre kell hozni a Magyarországon eleddig nem létező, robbanás- és tűzveszélyes vezetéken belüli eszköztovábbítás tárgyi és technológiai feltételeit. A fejlesztés eredményeként olyan komplex vizsgálati módszer jön létre, amely jelenleg sem eszköz, sem szolgáltatás formájában nem elérhető a világpiacon, ugyanakkor teljes koherens egységet képez, így közvetlenül alkalmas komplett szolgáltatás nyújtására.

 

A fejlesztés végterméke egy olyan új technológia, amely fejlesztés másik elemét képező új eszközt alkalmaz.

A fejlesztés során tehát különféle szakterületek szakemberei dolgoznak össze. A fejlesztés végeredményeként a Pályázó szolgáltatásként fogja kínálni az elért eredményeket. A fejlesztés, mint említettük, számos elemében szabadalomképes, jó néhány új megoldást alkalmaz, mindezt a legkorszerűbb optikai és elektronikai eszközök, alkatrészek felhasználásával, a legkorszerűbb folyamatirányítási és számítógépes háttérrel.

A piaci kínálatra kerülő szolgáltatás Magyarországon és nemzetközi piacon egyaránt értékesíthető.

A tervezett fejlesztés a legnehezebb feladatot ambícionálja, nevezetesen gázszállító vezetékek vizsgálata a cél. Ugyanakkor értelemszerűen egyszerűbb feladatoknál is eredményesen alkalmazható (viziközmű hálózat, szénhidrogénipari feldolgozó belsőhálózat, gyógyszeripari, élelmiszeripari, hőszállító vezetékek, stb.). Ezen alkalmazásoknál némi applikációra szükség lehet és a feladat egyszerűsödésével az elérhető piaci ár is csökken.

A gáziparon belül a szolgáltatást igénybevevők köre:

 • gázszállító vezetékeket üzemeltetők,
 • gáztermelő telepek,
 • gázelosztó alállomások,
 • gáztárolók,
 • új vezetékek építéséhez köthető vizsgálatok.

 

A fejlesztés eredményeként létrejövő eszközöket, programokat, technológiát hasonlóan a nagy világcégekhez mi sem kívánjuk eladni, a kizárólag a szolgáltatás kívánjuk értékesíteni.

A felmerülő fontosabb költségelemek:

 • a vizsgálhatóság feltételeinek helyszíni ellenőrzés, a szükséges feltételek megtervezése, együttműködés kialakítása a Megrendelővel,
 • felvonulási költség,
 • szükség esetén a vizsgálatot megelőzően nyomvonal ellenőrzési munkálatok költségei,
 • vizsgálathoz kapcsolódó közvetlen költségek,
 • anyag,
 • szerelés,
 • tisztítás,
 • mérés,
 • termelésbe visszaállítás,
 • környezetszennyező anyagok lerakóba történő elhelyezése,
 • feldolgozás, kiértékelés, dokumentáció
 • általános rezsi,
 • marketing,
 • kiszolgáló háttér,
 • szakkonferenciákon való folyamatos részvétel, előadások tartása, publikáció.

 

Itt is megemlítjük, hogy a projekt eredményeként létrejövő szolgáltatás egyes elemeit folymatosan fejleszteni kell! Ha a folyamatos fejlesztés elmarad, erősen véges időn belül (kb. 5-7 év) a technológia egy része óhatalanul elavul, hisz az elektronikai és számítástechnikai generációk életciklusa az öt évet nem haladja meg.

 

A fentiek szerint értelmezendő szolgáltatás Magyarországon elemeiben sem létezik. E szolgáltatásokat hatalmas nemzetközi olaj- és gázipari cégek szakvállalkozásai finanszírozzák, és teljesítik a szolgáltatásaikat a világ minden pontján. Tekintve a szénhidrogének jelentőségére és magas árára e szolgáltatások abszolút értelemben kifejezetten drágák, ugyanakkor a kapott eredmények arányban kell, hogy álljanak azok megszerzési költségével. Úgy érzékeljük, hogy a világcégek figyelme kevésbé fordul a kisebb jelentőségű vezetékek felé: mivel a kisebb vezetékek általában kisebb gazdasági jelen tőséggel bírnak, ugyanakkor vizsgálatuk sokszor nehezebb feladat, mint a nagyobb átmérőjű vezetékek vizsgálata. Mivel a vezetékek átlagéletkora evidens módon növekszik, az állapotfelmérésükre egyre inkább szükség van, ezért megalapozottan gondoljuk azt, hogy világszerte (tehát nem csak a volt szocialista országok, vagy a világ fejletlenebb régióiban) lesz igény szolgáltatásunkra).

Ambícionáljuk a nagyobb átmérőjű vezetékek vizsgálatának bevezetését is – sajátos módon ez már könnyebb feladat lesz. Fontos kitérni a titoktartás szükségességére, mint említettük a világcégek is féltve őrzik eredményeiket, szaktudásukat, nekünk is így kell tenni.

A fejlesztés sikerességéhez kétség nem fér, részelemei oly’ mértékig átgondoltak, hogy a műszaki sikeresség garantáltnak tekinthető.

A hazai piac tekintetében árbevételi tervünket megalapozottnak tekintjük. A nemzetközi piacra való kilépés két fázisra bontható: a jelenlegi külföldi szakmai kapcsolatok, kollégákkal való beszélgetések, jó alapot nyújtanak arra, hogy ezen ismeretségi körön belül megrendelésre számítsunk – ennek mértékét első közelítésben a hazai igényekkel azonos mértékűre becsüljük.

Nagyobb mérvű nemzetközi jelenlét kialakítása más dimenziót jelent, a szükséges invesztíció nagyságrenddel megnő. Reméljük e kihívás is elérkezik rövidesen.

 

A fent leírt videós csőgörény használatához egy ún. tesztpályát szükséges építeni, csőgörény indítóval és fogadóval. Ezek közé kerül beszerelésre a tesztelendő csőszakasz. A tesztpálya DN 80, DN 100, DN 150 és DN 200 méretben kerül kialakításra, különböző átmérőjű csőszakaszok vizsgálata miatt. A tervek úgy kerültek elkészítésre, hogy azok esetlegesen kiszállíthatók legyenek helyszíni vizsgálatokhoz. Ezért a rendszer szétszedhető és szánkókra szerelve tehergépkocsi platón elszállítható külső helyszínekre. A csőgörények tiszta vízzel kerülnek mozgatásra. A rendszerhez sűrített levegő vezeték is tartozik, a rendszerben maradt víz kifúvatására szolgál.

A tesztpálya megvalósítása a  GÉPKONTROLL KFT feledata.