Viziközművek teljeskörű kivitelezése

Viziközművek teljeskörű kivitelezése – viziközművek fogalmának tisztázása

Viziközműnek nevezünk minden olyan speciális közcélú vízilétesítményt, amely segítségével a lakosság, illetve település vagy települések számára valósíthatjuk meg az ivóvízellátást, továbbá magát az ivóvíztermelést is.

Viziközmű fogalmába sorolhatjuk az alábbi műtárgyakat és létesítményeket a teljesség igénye nélkül: víztisztítómű, víztározó, vízvezeték, szennyvíz csatorna, csapadékcsatorna, szennyvízátemelő, illetve a szennyvíztisztító létesítmény.

Viziközművek teljeskörű kivitelezésébe bele kell értenünk az ivóvízbázis-védelmét, az ivóvíz kezelését, szállítását, tárolását, illetve elosztását, felhasználási helyekre történő eljuttatását elősegítő berendezések kivitelezését is.

 

Közműves szennyvízelvezetéssel rendelkező területek esetében pedig a keletkezett szennyvíz elvezetését, illetve annak megfelelő kezelését, tisztítását szolgáló berendezések létesítéséről is gondoskodnunk kell a vonatkozó műszaki és környezetvédelmi szempontok figyelembevételével.

Viziközművek teljeskörű kivitelezése – komplex folyamatok összessége

Ahogyan azt az előzőekben már említettük a viziközművek teljeskörű kivitelezése számos kisebb-nagyobb feladatot foglal magába. Minden szakmai előírásnak, illetve szabványnak megfelelően elvégzett viziközművek teljeskörű kivitelezéséhez megfelelő szakemberre van szükségünk, hiszen az optimális működést biztosító viziközművek nélkülözhetetlen elemei az ivóvízellátásnak, illetve a szennyvízelvezetésnek. Minden megfelelően kivitelezett viziközmű esetében elmondhatjuk, hogy működése során semmilyen formában nem károsíthatja környezetünket, nem jelenthet veszélyforrást a lakosság számára ivóvizet biztosító berendezésekre, hálózatokra sem.

Viziközművek teljeskörű kivitelezése – több éves szakmai tapasztalattal

Vállalkozásunk megalapítása óta eltelt évek alatt folyamatos fejlődésen mentünk keresztül, köszönhetjük ezt egyrészt fő alapelvünknek, a professzionális minőségre való törekvésnek. Magas színvonalú munkavégzéshez elengedhetetlenül fontos, hogy minden egyes munkatársunk megfelelő képzettséggel és tapasztalattal rendelkezzen. Tevékenységeink során minden esetben a lehető legjobb minőségre törekszünk, nincs ez másként viziközművek teljeskörű kivitelezése során sem.

Valamennyi általunk elvégzett munkafolyamatnál magas minőségű alapanyagokat, illetve modern rendszeresen karbantartott eszközöket és munkagépeket alkalmaztunk. Viziközművek teljeskörű kivitelezésével kapcsolatos tevékenységeink között megtalálhatjuk többek között a gravitációs csatornaépítést, kútsüllyesztést, átemelő műtárgyak gépészetének és irányítástechnológiájának kiépítését, valamint árokburkolást és torkolati műtárgyak építése is megtalálható referencia skálánkon.

Amennyiben viziközművek teljeskörű kivitelezésével kapcsolatban bármilyen kérdés felmerülne Önben, forduljon hozzánk bizalommal, hiszen munkatársaink kellő tapasztalattal rendelkeznek viziközművek teljeskörű kivitelezésével kapcsolatban.